سرمای زمستان
  • تجمع مردم محروم «هشتگرد» و «آبیک»

    صبح روز گذشته مردم محروم شهرستان‌های «هشتگرد» و «آبیک» دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری البرز زدند. ...

    صبح روز گذشته مردم محروم شهرستان‌های «هشتگرد» و «آبیک» دست به تجمع اعتراضی در مقابل استانداری البرز زدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مردم محروم شهرستان‌های «هشتگرد» و «آبیک» به دلیل عدم وجود ...

    Read more