سلامت روان
 • ثبت ۸ ‌هزار کودک‌‌آزاری در ‌سال گذشته

  نزدیک به ٨ هزار مورد کودک‌آزاری در‌ سال قبل در ایران ثبت شده است. این آمار در هفته کودک توسط عضو شورای عل ...

  نزدیک به ٨ هزار مورد کودک‌آزاری در‌ سال قبل در ایران ثبت شده است. این آمار در هفته کودک توسط عضو شورای علمی سلامت روان پژوهشکده علوم بهداشتی جهاد دانشگاهی اعلام شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ا ...

  Read more
 • شاخص «رنج بشری» در ایران ۹۰ درصد است

  رئیس سازمان نظام روان‌شناسی ایران وضعیت روانی جامعه را نامطلوب خوانده و گفته که شاخص بردباری اجتماعی در ا ...

  رئیس سازمان نظام روان‌شناسی ایران وضعیت روانی جامعه را نامطلوب خوانده و گفته که شاخص بردباری اجتماعی در ایران، ۴ رتبه نسبت به دیگر کشور‌ها افت پیدا کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل ...

  Read more