سلیم طایی
  • اشنویه، سقز و بوکان؛ بازداشت شهروندان

    نیروهای امنیتی در آذرماه سال جاری اقدام به بازداشت دستکم ده شهروند در شهرهای اشنویه، سقز و بوکان کرده‌اند ...

    نیروهای امنیتی در آذرماه سال جاری اقدام به بازداشت دستکم ده شهروند در شهرهای اشنویه، سقز و بوکان کرده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، در آذرماه سال جاری دستکم چهار شهروند در اشنویه، یک شهروند ...

    Read more