سوءظن
  • پدری دخترش را بر اثر سوظن به قتل رساند

    قاتل دخترش است و می‌گوید برای حفظ آبرویش این جنایت را انجام داده است. خیلی خونسرد است و از جنایتی که مرتک ...

    قاتل دخترش است و می‌گوید برای حفظ آبرویش این جنایت را انجام داده است. خیلی خونسرد است و از جنایتی که مرتکب شده، احساس پشیمانی ندارد. به گزارش تارنگار حقو ق بشر در ایران به نقل ازخبرگزاری میزان، این مر ...

    Read more