سوییچ
  • مرگ کارگر شهرداری جغتای در حین کار

    پنج شنبه (۶ آبان)، یکی از کارگران شهرداری جغتای در کارخانه آسفالت این شهرستان در اثر برخورد با لودر جان خ ...

    پنج شنبه (۶ آبان)، یکی از کارگران شهرداری جغتای در کارخانه آسفالت این شهرستان در اثر برخورد با لودر جان خود را از دست داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خبرگزاری ایلنا، ششم آبان، یکی از ...

    Read more