سیاوش حاتم
  • سیاوش حاتم بازداشت شد

    سیاوش حاتم، فعال دانشجویی سابق، ساعاتی پیش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ...

    سیاوش حاتم، فعال دانشجویی سابق، ساعاتی پیش از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، نیروهای امنیتی امروز ۲۶ شهریورماه اقدام بازداشت سیاوش حاتم کرده‌اند. تا زمان انتشار این ...

    Read more