سیدحمید حاجیان
 • اعدام چهار زندانی در ندامتگاه کرج

  چهار زندانی با جرائم مرتبط با مواد مخدر در ندامتگاه مرکزی کرج اعدام شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ای ...

  چهار زندانی با جرائم مرتبط با مواد مخدر در ندامتگاه مرکزی کرج اعدام شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، چهار زندانی به نام‌های سیدحمید حاجیان، حسین طوطیان‌نوش، مصطفی جم ...

  Read more
 • چهار محکوم به اعدام به انفرادی منتقل شدند

  چهار زندانی محکوم به اعدام، جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شدند. به گزارش تار ...

  چهار زندانی محکوم به اعدام، جهت اجرای حکم به سلول‌های انفرادی ندامتگاه مرکزی کرج منتقل شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از فعالان حقوق بشر، چهار زندانی به نام‌های سیدحمید حاجیان، حسین ط ...

  Read more