سید محمود موسوی مجد
  • گزارش: هشت اعدام در هفت روز

    ایران بعد از چین بیش‌ترین آمار اعدام را در دنیا دارد و نسبت به سرانه جمعیت نیز بالاترین نرخ اعدام را دارد ...

    ایران بعد از چین بیش‌ترین آمار اعدام را در دنیا دارد و نسبت به سرانه جمعیت نیز بالاترین نرخ اعدام را دارد. با ذکر این نکته، نگاهی به آمار اعدام‌های یک هفته اخیر در ایران می‌اندازیم. به گزارش تارنگار ح ...

    Read more