شاهین محمودی
  • بازداشت دو شهروند در بوکان

    پنجشنبه گذشته دو شهروند بوکانی از سوی نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق ...

    پنجشنبه گذشته دو شهروند بوکانی از سوی نیروهای وابسته به وزارت اطلاعات بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز پنجشنبه پانزدهم مهرماه سال جاری نیروهای امنیتی با مراجعه به منزل یک شهروند ب ...

    Read more