شرکت های دارویی
  • تحریم بیمارستانها توسط شرکتهای دارویی

    طی هفته‌های اخیر بنا به اذعان مسئولان علوم پزشکی بسیاری از شرکت‌های دارویی اقدام به تحریم بیمارستان‌ها کر ...

    طی هفته‌های اخیر بنا به اذعان مسئولان علوم پزشکی بسیاری از شرکت‌های دارویی اقدام به تحریم بیمارستان‌ها کرده‌اند و بیمارستان‌ها نیز برای ادامه خدمات رسانی خرید دارو را به بیماران محول کرده و از پذیرش ب ...

    Read more