شرکت کاله
  • اخراج هزار کارگر شرکت کاله در آمل

     پس از اخراج چندصد نفری تعدادی از کارگران شرکت کاله در آمل امروز منابع آگاه از افزایش این تعداد احتمالا ت ...

     پس از اخراج چندصد نفری تعدادی از کارگران شرکت کاله در آمل امروز منابع آگاه از افزایش این تعداد احتمالا تا هزار نفر خبردادند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از کمیته هماهنگی، غلامعلی سلیمان ...

    Read more