شرکت ODCC
  • تجمع کارگران شرکت ODCC در عسلویه

    روز جمعه، ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۴،  کارگران شرکت ODCC در عسلویه به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه دست به  تجمع اعترا ...

    روز جمعه، ۱۸ دی‌ماه ۱۳۹۴،  کارگران شرکت ODCC در عسلویه به دلیل عدم دریافت حقوق ماهیانه دست به  تجمع اعتراضی زدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران،  کارگران شرکت ODCC در عسلویه،  به دلیل  پرداخت نشد ...

    Read more