شعبه اول دادیاری
  • احضار عباس لسانی به دادگاه

     عباس لسانی، فعال مدنی، طی روز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه، به شعبه اول دادیاری اردبیل احضار شد. به گزارش تارنگار ...

     عباس لسانی، فعال مدنی، طی روز پنجشنبه ۱۳ آبان ماه، به شعبه اول دادیاری اردبیل احضار شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، براساس ابلاغیه‌ای دریافت شده، عباس لسانی می بایست طی ۵ روز آینده به شعبه او ...

    Read more