شعبه پنجم
 • صدور حکم اعدام یک متهم در تهران

  یک زندانی متهم به قتل با حکم قضات دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نق ...

  یک زندانی متهم به قتل با حکم قضات دادگاه کیفری به قصاص محکوم شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، یک زندانی سالخورده متهم به قتل به نام علی در شعبه پنجم دادگاه کیفری استان تهران محاک ...

  Read more
 • صدور حکم اعدام یک متهم در مشهد

  یک متهم به قتل در دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به اعدام محکوم شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نق ...

  یک متهم به قتل در دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به اعدام محکوم شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، یک متهم به قتل ۴۳ ساله به نام قاسم در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به ریاست ...

  Read more
 • صدور حکم اعدام در ملاعام و شلاق برای متهم بیست ساله

  یک متهم به قتل و تجاوز در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به اعدام در ملاعام محکوم شد. به گزارش تار ...

  یک متهم به قتل و تجاوز در شعبه پنجم دادگاه کیفری یک خراسان رضوی به اعدام در ملاعام محکوم شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، یک متهم به قتل و تجاوز به نام کریم-الف، ۲۰ساله در شعبه پ ...

  Read more
 • صدور حکم اعدام و شلاق در مشهد

  یک متهم به قتل در دادگاه کیفری شعبه پنجم خراسان رضوی به اعدام و شلاق محکوم شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر ...

  یک متهم به قتل در دادگاه کیفری شعبه پنجم خراسان رضوی به اعدام و شلاق محکوم شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از خراسان، مرد ۳۳ ساله‌ای که متهم  به قتل زنی است، در دادگاه کیفری یک شعبه پنجم ...

  Read more