شناگاه
  • آلودگی شدید ۱۲ شناگاه در مازندران

    مدیرکل دفتر بازرسی آلودگی‌های دریایی سازمان محیط‌زیست کشور گفت: ۱۲ شناگاه استان مازندران به لحاظ آلودگی د ...

    مدیرکل دفتر بازرسی آلودگی‌های دریایی سازمان محیط‌زیست کشور گفت: ۱۲ شناگاه استان مازندران به لحاظ آلودگی در وضعیت بحرانی است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، ضیاء الدین الماسی عصر ر ...

    Read more