شهرداری خاش
  • چهارماه حقوق معوقه کارگران شهرداری خاش

    کارگران شهرداری خاش در استان سیستان و بلوچستان چهارماه حقوق معوقه دارند. این کارگران در نامه‌ای خطاب به ر ...

    کارگران شهرداری خاش در استان سیستان و بلوچستان چهارماه حقوق معوقه دارند. این کارگران در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواستار رسیدگی به وضعیت خود شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، ...

    Read more