شهرداری زاهدان
  • تجمع کارگران شهرداری زاهدان

    روز گذشته حدود صد نفر از کارگران شرکتی زاهدان مقابل شهرداری زاهدان تجمع کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر ...

    روز گذشته حدود صد نفر از کارگران شرکتی زاهدان مقابل شهرداری زاهدان تجمع کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، صبح روز گذشته (۲۹ خرداد) حدود صد نفر از کارگران شرکتی شهرداری زاهدان ...

    Read more