شهرستان ارومیه
  • آب ۱۰۰ روستای ارومیه شور شده است

    صابر خسروزاده، مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان ارومیه از شوری ۴۰ منبع تأمین آب روستایی در این شهرست ...

    صابر خسروزاده، مدیر امور آب و فاضلاب روستایی شهرستان ارومیه از شوری ۴۰ منبع تأمین آب روستایی در این شهرستان خبر داد.   به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایرنا٬ خسروزاده گفت، خشکسالی‌های اخی ...

    Read more