شهرستان ایلام
  • اعدام مهدی پاک گفتار به تعویق افتاد

    اجرای حکم اعدام مهدی پاک گفتار شهروند اهل ایلام از محکومان جرایم مواد مخدر که قرار بود روز چهارشنبه در زن ...

    اجرای حکم اعدام مهدی پاک گفتار شهروند اهل ایلام از محکومان جرایم مواد مخدر که قرار بود روز چهارشنبه در زندان مرکزی ایلام انجام شود فعلا به تعویق افتاده است. پدر و مادر بیمار و سالخورده وی مدت دوماه اس ...

    Read more