شهرستان سنقر
  • اعتراض و تجمع معلمان در کرمانشاه

    روز گذشته معلمان مقطع دبستان به دلیل عدم استخدام آن‌ها پس از گذشت هفت سال دست به تجمع زدند. به گزارش تارن ...

    روز گذشته معلمان مقطع دبستان به دلیل عدم استخدام آن‌ها پس از گذشت هفت سال دست به تجمع زدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، معلمان مقطع دبستان در شهرستان سنقر کرمانشاه بعد از روشن نشدن وضعیت شغلی‌ ...

    Read more