شهرک صنعتی کاسپین
  • ۱۸ کارگر ایران چوب اخراج شدند

    در این واحد تولیدی حدود ۷۰ کارگر مشغول به کار هستند اما از ابتدای دی ماه جاری به دلیل آنچه از سوی کارفرما ...

    در این واحد تولیدی حدود ۷۰ کارگر مشغول به کار هستند اما از ابتدای دی ماه جاری به دلیل آنچه از سوی کارفرما «رکود بازار فروش محصولات» عنوان شده است، تعداد ۱۸کارگر قرار دادی این کارخانه با میانگین سوابق ...

    Read more