شهر گناوه
  • شلاق در ملاء عام در استان بوشهر

    روز دوشنبه در استان بوشهر، حکم ۹۳ ضربه شلاق یک متهم در شهر گناوه و در ملاء عام به اجرا در آمد. به گزارش ت ...

    روز دوشنبه در استان بوشهر، حکم ۹۳ ضربه شلاق یک متهم در شهر گناوه و در ملاء عام به اجرا در آمد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از رکنا، ظهر روز دوشنبه دوازدهم مهرماه، حکم ۹۳ ضربه شلاق یک مته ...

    Read more