شهید مفتح کرمان
  • کارگران مخابرات کرمان تجمع کردند

    کارگران مرکز ۱۱۸ مخابرات کرمان صبح امروز در اعتراض به عدم دریافت ۴ ماه از دستمزد خود مقابل مخابرات شهید م ...

    کارگران مرکز ۱۱۸ مخابرات کرمان صبح امروز در اعتراض به عدم دریافت ۴ ماه از دستمزد خود مقابل مخابرات شهید مفتح کرمان تجمع کرده اند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، تعدادی از این کارگ ...

    Read more