شیوا اخلاقی
  • بازداشت زوج بهایی ساکن شیراز

    دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶، ورقا مهدیزاد و شیوا اخلاقی زوج بهایی، ساکن شیراز، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. ب ...

    دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶، ورقا مهدیزاد و شیوا اخلاقی زوج بهایی، ساکن شیراز، توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بهایی نیوز، روز دوشنبه ۱۳ تیر ۱۳۹۶، مأموران امنیتی ...

    Read more