شیوع بیماری ایدز
  • پنهانکاری‌ها درباره ایدز ادامه دارد

    پنهان‌کاری همچنان از دلایل اصلی روند افزایش ابتلا به ایدز در ایران است. این در حالی است که وزیر بهداشت اج ...

    پنهان‌کاری همچنان از دلایل اصلی روند افزایش ابتلا به ایدز در ایران است. این در حالی است که وزیر بهداشت اجرای “سیاست غلط پنهانکاری” در زمینه ایدز را مربوط به گذشته می‌داند، اما جمع شدن تابلوهای تبلیغات ...

    Read more