شیوع یک بیماری پوستی واگیردار
  • شیوع بیماری پوستی در بند هشت اوین

    شیوع یک بیماری پوستی واگیردار دربند هشت اوین و عدم رسیدگی، زندانیان و خانواده‌های آنان را نگران کرده است. ...

    شیوع یک بیماری پوستی واگیردار دربند هشت اوین و عدم رسیدگی، زندانیان و خانواده‌های آنان را نگران کرده است. به گفته یکی از زندانیان طی هفته گذشته سه تن به این بیماری دچار شده‌اند. به گزارش تارنگار حقوق ...

    Read more