صادق غلامی
  • اعدام یک زندانی در زندان رجایی شهر کرج

    صبح روز جاری، حکم اعدام یک زندانی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، در زندان رجایی شهر کرج به اجرا در آمد. ب ...

    صبح روز جاری، حکم اعدام یک زندانی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر، در زندان رجایی شهر کرج به اجرا در آمد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سحرگاه امروز ۱ شهریورماه، یک زندانی که با اتهامات مربوط به م ...

    Read more