صدمات ناشی از کار
  • افزایش ۳۴.۴ درصدی صدمات ناشی از کار

    در هشت ماهه امسال صدمات ناشی از کار در استان گلستان، ۳۴.۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته و بیشتر این ح ...

    در هشت ماهه امسال صدمات ناشی از کار در استان گلستان، ۳۴.۴ درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته و بیشتر این حوادث در کارگاه های ساختمانی رخ داده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مهر،  هرس ...

    Read more