ضوابط ایمنی
  • حوادث کار و جان بی‌بهای کارگران

    در حالی که هنوز خبر جان باختن ۷۷ کارگر در اصفهان به دلیل حوادث ناشی از کار از آغاز سال ۹۴ تا پایان آذر ما ...

    در حالی که هنوز خبر جان باختن ۷۷ کارگر در اصفهان به دلیل حوادث ناشی از کار از آغاز سال ۹۴ تا پایان آذر ماه، به عنوان یکی از اولین خبرهای کارگری در ایران جلب توجه می‌کند، از اصفهان خبر می‌رسد که یک کار ...

    Read more