طرح جمع‌آوری کودکان کار
  • به ۹۰ درصد کودکان کار تجاوز می‌شود

    مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: به ۹۰ درصد کودکان کار تجاوز می‌شود. به گزارش تارنگار حقو ...

    مدیرعامل سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران گفت: به ۹۰ درصد کودکان کار تجاوز می‌شود. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایسنا، طرح جمع‌آوری کودکان کار در پایتخت در واپسین روزهای شهریور آغاز ...

    Read more