عادل‌آباد شیراز
  • پایان اعتصاب غذای عباس لسانی

    عباس لسانی، فعال مدنی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، به اعتصاب غذای خود پایان داد. به گزارش تارنگار حقوق ...

    عباس لسانی، فعال مدنی محبوس در زندان عادل‌آباد شیراز، به اعتصاب غذای خود پایان داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عباس لسانی، فعال مدنی آذری‌زبان که به دلیل انتقال به بند عبرت در زندان عادل‌آباد ...

    Read more