عبدالله محمدزاده
  • اعدام یک زندانی در زندان خرم آباد

    روزچهارشنبه هفتم مهرماه، حکم اعدام  یک زندانی در زندان خرم آباد به اجرا درآمد. به گزارش تارنگار حقوق بشر ...

    روزچهارشنبه هفتم مهرماه، حکم اعدام  یک زندانی در زندان خرم آباد به اجرا درآمد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، یک زندانی با اتهام مرتبط با موادمخدر، سحرگاه چهارشنبه هفتم مهرماه در زندان مرکزی خرم ...

    Read more