عبدالله نوری زهی
  • شکنجه فیزیکی یک شهروند افغان در زندان

    یک شهروند افغان توسط نیروهای امنیتی مورد شکنجه فیزیکی قرارگرفته است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، ...

    یک شهروند افغان توسط نیروهای امنیتی مورد شکنجه فیزیکی قرارگرفته است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، مأموران وابسته به وزارت اطلاعات به هنگام بازجویی از «عبدالله نوری زهی» شهروند افغان در زندان مر ...

    Read more