عثمان حسنی
  • اعدام سه زندانی در زندان ارومیه

    سحرگاه جمعه ۵ خردادماه حکم اعدام سه زندانی در زندان ارومیه اجرا شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، س ...

    سحرگاه جمعه ۵ خردادماه حکم اعدام سه زندانی در زندان ارومیه اجرا شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، سحرگاه روز جاری سه زندانی با اتهام مرتبط با مواد مخدر در زندان ارومیه اعدام شدند. این زندانیان ر ...

    Read more