عدم آزادی در موعد مقرر
  • آزادی عباس لسانی با قرار وثیقه

    عباس لسانی، فعال مدنی، پس از ۸ روز اعتصاب غذا، روز چهارشنبه ۵ خردادماه با تودیع وثیقه از این زندان آزاد ش ...

    عباس لسانی، فعال مدنی، پس از ۸ روز اعتصاب غذا، روز چهارشنبه ۵ خردادماه با تودیع وثیقه از این زندان آزاد شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عباس لسانی، فعال مدنی که از تاریخ ۳۰ اردیبهشت‌ماه در اعت ...

    Read more