عدم امنیت شغلی
 • «برجام» و مطالبات دستمزدبگیران

  تأمین ۲۴/ با به فرجام رسیدن برجام و رفع تحریم‌ها، اگر هم چراغ امیدی در دل قشر دستمزدبگیر جامعه از معلم و ...

  تأمین ۲۴/ با به فرجام رسیدن برجام و رفع تحریم‌ها، اگر هم چراغ امیدی در دل قشر دستمزدبگیر جامعه از معلم و کارگر روشن نشده باشد، انتظاراتی در جامعه مزدبگیران به وجود آمده است، انتظاراتی که با عادی شدن ا ...

  Read more
 • کارکنان پتروشیمی در تهران تجمع کردند

  امروز صبح حدود سیصد نفر از کارکنان پتروشیمی های اراک، تبریز، اصفهان و امیرکبیر در اعتراض به نامشخص بودن و ...

  امروز صبح حدود سیصد نفر از کارکنان پتروشیمی های اراک، تبریز، اصفهان و امیرکبیر در اعتراض به نامشخص بودن وضعیت استخدامی پس از واگذاری واحدهای پتروشیمی به بخش خصوصی، در تهران تجمع کردند. به گزارش تارنگا ...

  Read more
 • تجمع حدود ۶۰۰ نفر ازکارگران موقت بندر امام خمینی

  حدود ۶۰۰ نفر ازکارگران موقت بندر امام خمینی صبح امروز یک شنبه ۲۰ دی ماه در اعتراض به «تبعیض در دستمزد و م ...

  حدود ۶۰۰ نفر ازکارگران موقت بندر امام خمینی صبح امروز یک شنبه ۲۰ دی ماه در اعتراض به «تبعیض در دستمزد و مزایا و عدم امنیت شغلی» مقابل اداره کار منطقه ویژه بندر امام تجمع کردند. به گزارش تارنگار حقوق ب ...

  Read more