عدم پاسخگویی مسئولین قضایی
 • پایان اعتصاب غذای امیر گلستانی

   امیر گلستانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از یازده روز اعتصاب غذا، به اعتصاب خود پایان داد. به ...

   امیر گلستانی، زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین، پس از یازده روز اعتصاب غذا، به اعتصاب خود پایان داد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امیر گلستانی، از متهمان پرونده موسوم به فعالین فیس‌بوکی، که در ...

  Read more
 • امیر گلستانی دست به اعتصاب غذا زد

  امیر گلستانی، متهم فیس‌بوکی محبوس در زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران ...

  امیر گلستانی، متهم فیس‌بوکی محبوس در زندان اوین، دست به اعتصاب غذا زد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، امیر گلستانی، از متهمان پرونده موسوم به فعالین فیس‌بوکی، در اعتراض به عدم پاسخگویی مسئولین قض ...

  Read more