عزت طاهری
  • ملاقات برادر محمدعلی طاهری در زندان

    شنبه ۱۹ دی‌ماه سال جاری برادر محمدعلی طاهری با وی در زندان اوین ملاقات کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ...

    شنبه ۱۹ دی‌ماه سال جاری برادر محمدعلی طاهری با وی در زندان اوین ملاقات کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عزت طاهری برادر محمدعلی طاهری، بنیان‌گذار عرفان حلقه روز شنبه ۱۹ دی‌ماه سال جاری دربند ۲ ...

    Read more