عضویت در حزب خلق مسلمان
  • بی‌خبری از معلم بازداشتی

    اسدالله اسدی، در روز چهارشنبه ۳۰ دی‌ماه، در تبریز، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطل ...

    اسدالله اسدی، در روز چهارشنبه ۳۰ دی‌ماه، در تبریز، توسط نیروهای امنیتی، بازداشت و به بازداشتگاه اداره اطلاعات تبریز منتقل‌شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، پس از بازداشت اسدالله اسدی در روز ...

    Read more