علی‌اکبر نیکبخت
 • آزادی علی‌اکبر نیکبخت از زندان گلپایگان

  علی‌اکبر نیکبخت، زندانی سیاسی، از زندان گلپایگان آزاد شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی‌اکبر نی ...

  علی‌اکبر نیکبخت، زندانی سیاسی، از زندان گلپایگان آزاد شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی‌اکبر نیکبخت، زندانی ۷۵ ساله، روز پنجشنبه ۲۷ اسفندماه از زندان گلپایگان آزاد گردید. لازم به ذکر است که ...

  Read more
 • علی‌اکبر نیکبخت به مرخصی دوروزه رفت

  روز گذشته علی‌اکبر نیکبخت، زندانی سیاسی محبوس در زندان گلپایگان به مرخصی دوروزه رفت است. به گزارش تارنگار ...

  روز گذشته علی‌اکبر نیکبخت، زندانی سیاسی محبوس در زندان گلپایگان به مرخصی دوروزه رفت است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی‌اکبر نیکبخت به دلیل مشکلات پزشکی از طرف دادستانی گلپایگان جهت مراجعه به ...

  Read more