علی اکبر کسائیان
 • مدیر مسئول خبرگزاری ایسنا مجرم شناخته شد

  سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: مدیران مسئول خبرگزاری ایسنا مجرم شناخته شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ا ...

  سخنگوی هیات منصفه مطبوعات گفت: مدیران مسئول خبرگزاری ایسنا مجرم شناخته شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، علی اکبر کسائیان اظهارکرد: رسیدگی به پرونده مدیران مسئول خبرگزاری ایسنا د ...

  Read more
 • سایت رویداد ۲۴ مجرم شناخته شد

  دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در رابطه با رسیدگی به پرونده سایت «رویداد ۲۴» گفت که این سایت به اتهام توه ...

  دبیر هیأت منصفه دادگاه مطبوعات در رابطه با رسیدگی به پرونده سایت «رویداد ۲۴» گفت که این سایت به اتهام توهین به مقامات عالی نظام، «مجرم» شناخته شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از باشگاه خ ...

  Read more
 • مدیر مسئول سایت انتخاب مجرم شناخته شد

  سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات خبر داد مدیر مسئول سایت انتخاب بابت شکایات ۱۲ شاکی در مورد اتهام نشر اکا ...

  سخنگوی هیئت منصفه دادگاه مطبوعات خبر داد مدیر مسئول سایت انتخاب بابت شکایات ۱۲ شاکی در مورد اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار به غیر مجرم شناخته شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از میزان، علی ...

  Read more