علی حسن شمایلی
 • آزادی علی حسن شمایلی با قرار وثیقه

  علی حسن شمایلی، فعال سیاسی، با قرار وثیقه ۶۰ میلیونی از زندان سنقر کلیای آزاد شد. به گزارش تارنگار حقوق ب ...

  علی حسن شمایلی، فعال سیاسی، با قرار وثیقه ۶۰ میلیونی از زندان سنقر کلیای آزاد شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی حسن شمایلی، فعال سیاسی اهل کرمانشاه که روز دوشنبه ۲۴ خردادماە در شهرستان سنقر ...

  Read more
 • یک فعال سیاسی در کرمانشاه بازداشت شد

   علی حسن شمایلی، فعال سیاسی ساکن سنقر کلیای استان کرمانشاه، از روز دوشنبه  ۲۴ خردادماە در بازداشت به سر م ...

   علی حسن شمایلی، فعال سیاسی ساکن سنقر کلیای استان کرمانشاه، از روز دوشنبه  ۲۴ خردادماە در بازداشت به سر می برد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، روز دوشنبه  ۲۴ خردادماە، علی حسن شمایلی فعال سیاسی س ...

  Read more