علی صورتگر
  • خودکشی یک زندانی در زندان رجایی شهر

    شامگاه گذشته، یک زندانی عادی زندان رجایی شهر کرج در سالن ۳۰ بند ۱۰ این زندان، اقدام به خودکشی کرده است. ب ...

    شامگاه گذشته، یک زندانی عادی زندان رجایی شهر کرج در سالن ۳۰ بند ۱۰ این زندان، اقدام به خودکشی کرده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، علی صورتگر، زندانی عادی زندان رجایی شهر کرج، روز گذشته در سا ...

    Read more