علی غیور
  • اعدام یک زندانی در زندان طبس

    در طی روزهای گذشته، یک زندانی با اتهام مرتبط با حمل مواد مخدر در زندان طبس به طناب دار آویخته شده است. به ...

    در طی روزهای گذشته، یک زندانی با اتهام مرتبط با حمل مواد مخدر در زندان طبس به طناب دار آویخته شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، حکم اعدام یک زندانی اهل ارومیه با اتهام مرتبط با حمل مواد مخد ...

    Read more