علی نظری
  • روزنامه «مستقل» توقیف شد

    سردبیر روزنامه مستقل خبر داد که این روزنامه امروز شنبه ۱۵ مهر توقیف شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ...

    سردبیر روزنامه مستقل خبر داد که این روزنامه امروز شنبه ۱۵ مهر توقیف شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از انصاف نیوز، به دلیل انتشار عکس میر حسین موسوی در شماره ۲۴۰ این روزنامه، به اته ...

    Read more