عملکرد غیرقانونی مدیریت مجموعه روغن نباتی قو
  • کارگران «روغن‌ نباتی قو» تجمع کردند

    حدود ۸۰ نفر از کارگران کارخانه روغن نباتی قو، امروز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفیشان و مشکلات ناش ...

    حدود ۸۰ نفر از کارگران کارخانه روغن نباتی قو، امروز در اعتراض به پرداخت نشدن مطالبات صنفیشان و مشکلات ناشی از سوءمدیریت در محوطه کارخانه تجمع کردند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از ایلنا، ...

    Read more