عملیات پاکسازی
  • انفجار مین و مجروح شدن یک مین‌روب

    روز گذشته بر اثر انفجار مین در منطقه سردشت در آذربایجان غربی یک مین‌روب مجروح شد. به گزارش تارنگار حقوق ب ...

    روز گذشته بر اثر انفجار مین در منطقه سردشت در آذربایجان غربی یک مین‌روب مجروح شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از مین و زندگی، در اثر انفجار مین ضد نفر M14 در جریان عملیات پاکسازی میادین ...

    Read more