عین اله محمدزاده
  • اعدام یک متهم در زندان وکیل آباد مشهد

    طی هفته گذشته، یک زندانی با اتهام حمل مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده است. به گزارش تارنگار ح ...

    طی هفته گذشته، یک زندانی با اتهام حمل مواد مخدر در زندان وکیل آباد مشهد اعدام شده است. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، عین اله محمدزاده، زندانی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد، در هفته گذشته، با اته ...

    Read more