غیر اخلاقی
  • بازرسی منزل یک فعال سیاسی در قم

    مأموران امنیتی صبح روز یکشنبه هفتم شهریور‌ماه، با مراجعه به منزل محمد علیجانی، فعال سیاسی، اقدام به تفتیش ...

    مأموران امنیتی صبح روز یکشنبه هفتم شهریور‌ماه، با مراجعه به منزل محمد علیجانی، فعال سیاسی، اقدام به تفتیش منزل و ثبت و ضبط مدارک شخصی وی نمودند. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران، این افراد که خود را ...

    Read more