فاضلاب انسانی
  • نصف جمعیت ایران شبکه فاضلاب ندارد

    به گفته یکی از مسئولان وزارت نیرو حدود ۵۵ درصد جمعیت ایران از داشتن شبکه فاضلاب محروم است. او بی‌پولی را ...

    به گفته یکی از مسئولان وزارت نیرو حدود ۵۵ درصد جمعیت ایران از داشتن شبکه فاضلاب محروم است. او بی‌پولی را مهم‌ترین عامل تأخیر اجرای طرح‌های ساخت تصفیه فاضلاب اعلام کرد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایر ...

    Read more